ایبی فایو (EB-5)

ویزای سرمایه گذاری آمریکا #ویزا

  گرین کارت از طریق سرمایه گذاری(EB-5) درروش (EB-5) کارآفرینان و سرمایه گذارانی که که در ایالات متحده  سرمایه گزاری تجاری نمایند ، میتوانند برای خود و همسرو فرزندان مجرد زیر 21 سال خود گرین کارت دریافت نمایند. سرمایه گئاری انتخابی میبایستی  حد اقل 10 فرصت شغلی دائمی و   تمام …

Read More »